Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/1999
RESMİ G. NO : 23921
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : DAYANAK
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 5 : ÖĞRENİM DÜZEYİ
Madde 6 : GÖREV GRUPLARI
Madde 7 : SİCİL VE DİSİPLİN
Madde   8 : GÖREVDE YÜKSELME
Madde   9 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde 10 : BOŞ KADROLARIN İLANI
Madde 11 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
Madde 12 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
Madde 13 : GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
Madde 14 : SINAV KURULU
Madde 15 : SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 16 : ATANMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL ŞARTLAR
Madde 17 : GÖREV GRUPLARINA GÖRE ATANMA
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 18 : GÖREV GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
Madde 19 : NAKLEN ATAMALAR
Madde 20 : ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARDAN ATAMA
Madde 21 : KAZANILMIŞ HAKLAR
Madde 22 : YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR
Geçici Madde 1 : 
Madde 23 : YÜRÜRLÜK
Madde 24 : YÜRÜTME