İHALE MEVZUATI  
 
YÖNETMELİKLER
 
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK