İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

DERNEKLER BİRİMİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI İLE DERNEKLER KÜTÜĞÜNÜN TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
RESMİ G.TARİHİ : 02.02.2000
RESMİ G. NO : 23952
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :