Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
KARAYOLU ULUSLARARASI YOLCU VE EŞYA TAŞIMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
    
RESMİG. TARİHİ : 20/08/1994
RESMİ G. NO : 22027
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ 
Madde    2 : KAPSAM 
Madde    3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
YETKİ BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU VE TÜRLERİ
Madde    4 : YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU 
Madde    5 : YETKİ BELGESİ TÜRLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ ALINMASI ŞARTLARI
Madde    6 : YETKİ BELGESİ TALEBİ 
Madde    7 : TAŞIMACI YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI 
Madde    8 : ACENTE VE KOMİSYONCULUK YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE TALITLARIN KULLANILMASI
Madde    9 : TAŞITLARIN YAŞI VE İSTİAP HADDİ 
Madde  10 : ÖZMAL TAŞIT KULLANIMI 
Madde  11 : ULUSLARARASI TAŞIMALARDA KULLANILACAK TAŞITLAR 
Madde  12 : TAŞITLARDA UYGUNLUK 
Madde  13 : TAŞITLARI BELGEYE KAYDI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ACENTELİK ANLAŞMASI VE YASAKLAR
Madde  14 : ACENTELİK ANLAŞMASI 
Madde  15 : ÇALIŞMA ALANI TESPİTİ 
Madde  16 : KOMİSYONCULUK YASAĞI 
Madde  17 : KENDİ NAMINA TAŞIMA YASAĞI 
Madde  18 : ANLAŞMA YASAĞI
ÜÇÜNCÜ KISIM
DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ VE TAŞIMA FAALİYETİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİM VE BELGE YENİLEMELERİ
Madde  19 : KAPASİTE DÜŞÜMÜ 
Madde  20 : BELGE YENİLEMESİ 
Madde  21 : FAALİYET RAPORLARI 
Madde  22 : FAALİYETE BAŞLAMA
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞIMA DÜZENİ
Madde  23 : ANLAŞMALARA UYGUN TAŞIMA 
Madde  24 : DÜZENLİ OTOBÜS HATLARI 
Madde  25 : HAC VE ÜMRE SEYEHATİ 
Madde  26 : TARİFELERE UYMA ZORUNLULUĞU 
Madde  27 : ORTAK TAŞIMA
DÖRDÜNCÜ KISIM
TAŞIMANIN GENEL ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
YOLCU VE EŞYA TAŞIMACILIĞI
Madde  28 : YOLCU BİLETİ 
Madde  29 : BAGAJ TAŞIMASI 
Madde  30 : BAGAJ ETİKETİ ZORUNLULUĞU 
Madde  31 : YOLCU TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde  32 : HABERLEŞME 
Madde  33 : TAŞIMA SENEDİ
İKİNCİ BÖLÜM
YOLCU VE EŞYA TERMİNALLERİ
Madde  34 : YOLCU TERMİNALİ 
Madde  35 : EŞYA TERMİNALİ 
Madde  36 : TERMİNAL KULLANIMI
BEŞİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER VE DENETİM
Madde  37 : PERSONEL İSTİHDAMI 
Madde  38 : SÜRÜCÜ KURSLARI 
Madde  39 : BEYAN EDİLEN TAŞITLAR 
Madde  40 : BELGELERİN DEVREDİLEMEYECEĞİ 
Madde  41 : DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ 
Madde  42 : YETKİ BELGESİ SORUMLULUĞU 
Madde  43 : UYGUN OLMAYAN TAŞITLAR
ALTINCI KISIM
SİGORTA
Madde  44 : SİGORTA ZORUNLULUĞU 
Madde  45 : SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde  46 : SİGORTASIZ TAŞIMA YAPILAMAYACAĞI 
Madde  47 : TAŞIT MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SİGORTA 
Madde  48 : SİGORTA POLİÇESİ
YEDİNCİ KISIM
İDARİ MÜEYYİDELER
Madde  49 : İHTAR 
Madde  50 : İPTAL 
Madde  51 : BEKLEME SÜRESİ 
Madde  52 : SÖZLEŞME YASAĞI
SEKİZİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde  53 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde  54 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde  55 : YÜRÜRLÜK 
Madde  56 : YÜRÜTME