Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 
(70/222/AT)  
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 11/07/1999
RESMİ G. NO : 23752
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
Madde  5 : TİP ONAYI BELGESİ BAŞVURULARI
Madde  6 : TİP ONAYI İŞLEMLERİ
Madde  7 : TEKNİK HİZMETLER KURULUŞU
Madde  8 : BİLDİRİM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME