Belediye ve İmar Mevzuatı  
MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ SIVI YAKIT DEPOLARI VE ARKA KORUMA DONANIMLARINA İLİŞKİN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 
(70/221/AT)


RESMİ G.TARİHİ : 23/09/1999
RESMİ G. NO : 23825
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
Madde 5 : TİP ONAYI BELGESİ BAŞVURULARI
Madde 6 : TİP ONAYI İŞLEMLERİ
Madde 7 : YETKİLİ KURULUŞLAR
Madde 8 : BİLDİRİM
Madde 9 : MUAFİYETLER
Madde 10 : YÖNETMELİKLERİN UYGULAMA ALANLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME