Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

MOTORLU ARAÇLARIN SESLİ İKAZ CİHAZLARI VE BUNLARIN TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(70/388/AT)

 
RESMİ G.TARİHİ : 11/12/1999
RESMİ G. NO : 23903
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 :