İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 30.12.1999
R.G. SAYI : 23922
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 :
Madde  5 :
Madde  6 :
Madde  7 :