İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
 

YÖNETMELİKLER
 
2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK