İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

 
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN YAPILACAK TAHSİSLERDE BAŞVURMA ŞEKİLLERİ İLE AYLIKLARIN ÖDENME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

RESMİ G.TARİHİ : 13/08/2005
RESMİ G. NO : 25905
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 : Yürürlük
Madde 4 : Yürütme