Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
    
RESMİG. TARİHİ : 09/07/1999
RESMİ G. NO : 23750
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ 
Madde    2 : KAPSAM 
Madde    3 : DAYANAK 
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURUM VE KURULUŞLARIN VE İHTİYACIN TESPİTİ, DEĞERLENDİRME VE PROGRAMLAMA
Madde    5 : KURUM VE KURULUŞLARIN TESPİTİ 
Madde    6 : İHTİYACIN TESPİTİ 
Madde    7 : İHTİYACIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde    8 : PROGRAMLARIN HAZIRLANMASI
İKİNCİ KISIM
PLAN VE KAYNAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYNAKLAR VE İNSAN GÜCÜNÜN TESPİTİ, PLANIN HAZIRLANMASI
Madde    9 : KAYNAKLAR 
Madde  10 : İNSAN GÜCÜNÜN TESPİTİ 
Madde  11 : PLANIN HAZIRLANMASI
İKİNCİ BÖLÜM
İHTİYACIN KONTROLÜ, İL KOMİSYONLARI, GÖREVLENDİRME VE ENGEL HALLER
Madde  12 : İHTİYACIN KONTROLÜ 
Madde  13 : İL KOMİSYONLARININ KURULUŞU  
Madde  14 : GÖREVLENDİRME 
Madde  15 : GÖREVLENDİRMEYE ENGEL HALLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PLANIN UYGULANMASI, TEBLİGAT VE SEVK İŞLEMLERİ
Madde  16 : PLANIN UYGULANMASI 
Madde  17 : TEBLİGAT 
Madde  18 : SEVK İŞLEMLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU, MALİ KAYNAK, ÖZLÜK HAKLARI
Madde  19 : İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU 
Madde  20 : MALİ KAYNAK 
Madde  21 : ÖZLÜK HAKLARI
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  22 : BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU 
Madde  23 : GENELGE ÇIKARILMASI 
Madde  24 : SORUMLULUK 
Madde  25 : GİZLİLİK 
Madde  26 : ÖZEL HALLER 
Madde  27 : ÖNCELİK HAKKI 
Geçici Madde 1 : 
Madde  28 : YÜRÜRLÜK 
Madde  29 : YÜRÜTME