Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
 
YÖNETMELİKLER
 
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK