vergi mevzuatı
 
 
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İSTİSNA SÖZLEŞMESİ YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG.TARİHİ : 03.09.1999 
RESMİ G. NO : 23805
 
 
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
SÖZLEŞME İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ     
Madde   2 : KAPSAM VE DAYANAK   
Madde   3 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ VE UNSURLARI
Madde   4 : İSTİSNA SÖZLEŞMESİ     
Madde   5 : İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde   6 : KURUMUN YAYINA İLİŞKİN HAKLARI     
Madde   7 : KURUMUN TASARRUF YETKİSİ     
Madde   8 : YAPIMCININ ADININ AÇIKLANMASI   
Madde   9 : REKLAM ARALIKLARI  
Madde 10 : KURUMUN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   
Madde 11 : YAPIMCININ KURUMUN HİZMET YERLERİNDEN YARARLANMA HAKKI   
Madde 12 : PROGRAM MALZEMESİNİN SAĞLANMASI     
Madde 13 : SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİN YAPIMCIYA VERİLMESİ  
Madde 14 : YAPIMCININ YAYINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   
Madde 15 : SORUMLULUK 
Madde 16 : ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI    
Madde 17 : HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ GEREKLİ OLMASI HALİ   
Madde 18 : REKLAM YASAĞI  
Madde 19 : ÖZEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 20 : SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI  
Madde 21 : SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASININ GÖZETİMİ    
Madde 22 : ÖDENECEK BEDELLER  
Madde 23 : YAPIM KONULARINA GÖRE BEDELLERİN TESPİTİ VE UYGULAMA      
Madde 24 : YAPIM İÇİN GEREKLİ PROVALAR      
Madde 25 : TELEVİZYON İÇİN GÖRÜNTÜ ZAMMI 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 26 : PROGRAMLARIN YAPIMINA İLİŞKİN ALIM VE SATIMLAR      
Madde 27 : YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLMEYEN HALLER     
Madde 28 : ZARURİ HARCAMALAR VE YOL GİDERLERİ 
ALTINCI BÖLÜM
DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI VE BU YAPIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 29 : DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI     
Madde 30 : YILLIK DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIM PLANI  
Madde 31 : YILLIK DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIM PLANINA AİT BÜTÇE      
Madde 32 : DRAMA YAPIMLARINA ÖDENECEK BEDELLER      
Madde 33 : TELEVİZYONA AYNEN AKTARILACAK TİYATRO OYUNU, BALE, OPERA VE OPERETLER  
Madde 34 : KURUM DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPTIRILACAK 
                  DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI  
Madde 35 : KURUM DIŞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPTIRILACAK DRAMA 
                  TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI İÇİN TEKLİF ESASLARI     
Madde 36 : TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 37 : DRAMA TÜRÜ DIŞINDA KALAN YAPIMLAR  
İKİNCİ KISIM
ISMARLAMA VE YARIŞMA AÇMA
BİRİNCİ BÖLÜM
ISMARLAMA VE YARIŞMA AÇMA İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 38 : GENEL ESASLAR     
Madde 39 : ISMARLAMA VE YARIŞMA AÇMA İLE İLGİLİ KARAR ALINMASI     
Madde 40 : DEĞERLENDİRME KURULLARI     
Madde 41 : ISMARLAMA VE YARIŞMALARDA SÖZLEŞME İMZALANMASI     
Madde 42 : ISMARLAMA İLE AÇILACAK YARIŞMALAR İÇİN AYRILACAK ÖDENEK VE BÜTÇE     
Madde 43 : ISMARLANAN VEYA YARIŞMAYA KATILACAK OLAN ESERLERİN 
                  DAHA ÖNCE UMUMA ARZEDİLMEMİŞ OLMASI     
İKİNCİ  BÖLÜM 
ISMARLAMA İLİ İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 44 : ÖZEL ŞARTLAR    
Madde 45 : KURUM DIŞI KİŞİLERE YAPTIRILACAK OLAN SESLENDİRME KAYIT,KURGU,  
                  POST PRODUCTİON, DEKOR, ÇEKİM VE ÇEKİM SONRASI İŞLEMLER   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARIŞMA AÇMA İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 46 : YARIŞMA İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTNAMELER     
Madde 47 : YARIŞMALARA KATILAMAYACAK KİŞİLER     
Madde 48 : YARIŞMANIN DUYURULMASI  
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPIM KONULARINA GÖRE ÖDEMEYE ESAS OLAN BEDEL TARİFESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ MÜZİK DALLARINDA; TOPLULUKLAR, KOROLAR, İCRALAR, SAHNESANATÇILARI, PROGRAMLAR, TONMAYSTERLİK HİZMETLERİ VE DİĞER HİZMETLER
Madde 49 : SENFONİ VE ODA ORKESTRASI     
Madde 50 : ODA MÜZİĞİ   
Madde 51 : SALON ORKESTRALARI  
Madde 52 : CAZ TOPLULUKLAR    
Madde 53 : ARMONİ MIZIKALARI     
Madde 54 : OPERA VE OPERET     
Madde 55 : KLASİK VE MODERN BALE    
Madde 56 : ÇOKSESLİ SANAT MÜZİĞİ SOLİST VE İCRACILARI    
Madde 57 : ÇOKSESLİ KOROLAR   
Madde 58 : ÇOCUK VE GENÇLİK KOROLARI   
Madde 59 : TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE TÜRK SANAT MÜZİĞİ PERDE SİSTEMİNE GÖRE YAPILMIŞ 
                  ÇOKSESLİ ESERLER İLE HAFİF TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİ    
Madde 60 : TÜRK HALK MÜZİĞİ  
Madde 61 : EĞLENCE VE MÜZİK PROGRAMLARI     
Madde 62 : HAFİF MÜZİK VE DANS TOPLULUKLARI     
Madde 63 : ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILAN GÖSTERİ SANATÇILARI VE REJİSÖRLER  
Madde 64 : GÖSTERİ SANATÇILARI  
Madde 65 : HALK OYUNLARI     
Madde 66 : DERLEMELER    
Madde 67 : NOTA YAZMA VE ÇOĞALTMALAR     
Madde 68 : TONMAYSTERLİK VE KOPYA YAPMA  
Madde 69 : PROGRAMLAR İÇİN MÜZİK BESTELENMESİ VE DÜZENLENMESİ  
Madde 70 : MÜZİK ALETLERİNİN AKORDU VE TEKNİK DÜZENLERİNİN SAĞLANMASI 
İKİNCİ  BÖLÜM
SUNUCULAR, KONUŞMACILAR, TOPLU PROGRAMLARA KATILANLAR, HAFIZLAR
Madde 71 : SUNUCULAR, KONUŞMACILAR, RÖPORTAJ YAPANLAR, PROGRAM 
                  VEYA PROGRAMLARA AİT BÖLÜMLERİ SESLENDİRENLER   
Madde 72 : HAFIZLAR, MEVLİTHANLAR, DUAHANLAR VE İLAHİ OKUYANLAR   
Madde 73 : AÇIK OTURUM, YUVARLAK MASA VE BENZERİ DİĞER PROGRAMLARA KATILANLAR  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SESLENDİRME
Madde 74 : FİLM VE TELEVİZYON OYUNU SESLENDİRENLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RADYO DRAMA ESERLERİNİ, SESLENDİRENLER, ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILAN 
GÖSTERİ SANATÇILARI VE REJİSÖRLER
Madde 75 : RADYO DRAMA ESERLERİNİ SESLENDİREN VE YÖNETENLER  
Madde 76 : DRAMATİZE VE YARI DRAMATİZE RADYO PROGRAMLARINDA GÖREV ALANLAR  
BEŞİNCİ BÖLÜM
HABER, VİDEO GÖRÜNTÜ, DİAPOZİTİF VE FOTOĞRAFLAR
Madde 77 : HABER YAYINLARI, HABER PROGRAMLARI VE DİĞER PROGRAMLAR İÇİN 
                  HABER,  VİDEO GÖRÜNTÜ, DİAPOZİTİF VE FOTOĞRAF HAZIRLAYANLAR  
ALTINCI BÖLÜM
DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI
Madde 78 : DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARI İÇİN HAZIRLANACAK SENARYOLAR 
                  (60 DAKİKALIK YAPIMLAR)       
Madde 79 : DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARINDA ROLALAN  
                  OYUNCULAR (60 DAKİKALIK YAPIMLAR)  
Madde 80 : DRAMA TÜRÜNDEKİ YAPIMLARDA GÖREV ALAN 
                  YÖNETİM GRUBU (60 DAKİKALIK YAPIMLAR)      
Madde 81 : DRAMA TÜRÜNDEKİ TELEVİZYON YAPIMLARINDA GÖREV ALAN YAPIM, KAMERA-IŞIKÇI,  
                  SESLENDİRME VE MÜZİK GRUPLARI VE CANLANDIRMA (60 DAKİKALIK YAPIMLAR)  
YEDİNCİ BÖLÜM
KURSLAR, KURULLAR, SINAVLAR, YARIŞMALAR, ARAŞTIRMA PROJELERİ,  
DEĞERLENDİRME VE BİLGİSAYAR İŞLEMLERİ KURSLAR, KURULLAR,
Madde 82 : SINAVLAR VE YARIŞMALAR   
Madde 83 : RADYO, TELEVİZYON DİNLEYİCİ VE SEYİRCİ ARAŞTIRMALARI    
Madde 84 : BİLGİSAYAR İŞLEMLERİ  
Madde 85 : DİĞER KURS, KURUL, SINAV, ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME PROJELERİ 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEVİRİLER
Madde 86 : ÇEVİRİ YAPANLAR    
DOKUZUNCU BÖLÜM
OYUN YAZARLARI
Madde 87 : RADYO OYUNU, DRAMATİZE PROGRAMLAR, TELEVİZYON VE RADYO 
                  İÇİN YAZILAN VE OYNANAN SKEÇLER  
Madde 88 : YABANCI DİLDE YAZILI ESERLER 
ONUNCU BÖLÜM
METİN YAZMA, AÇIKLAYICI KONUŞMA, DEĞERLENDİRME VEYA DANIŞMANLIK, PROGRAM HAZIRLAMA
Madde 89 : METİN YAZMA  
Madde 90 : DEĞERLENDİRME VEYA DANIŞMANLIK     
Madde 91 : HAZIRLAMA
ONBİRİNCİ BÖLÜM
YAPIM, YAYIN, TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİNE YARDIMCI,  
BASILI YAYIN VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
Madde 92 : ÖDEMEYE ESAS BEDELLER  
Madde 93 : KURUM BASIM VE YAYIMLARINDA YARLANILACAK HİZMETLER 
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 94 : PROGRAMLARIN CANLI, CANLI İCRA, SEYİRCİ ÖNÜNDE VE YABANCI DİLDE YAPILMASI    
Madde 95 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT     
Geçici Madde 1 : 
Madde 96 : YÜRÜRLÜK    
Madde 97 : YÜRÜTME