Basın Mevzuatı
 
 
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PROGRAMLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
    
RESMİG. TARİHİ : 08/07/1999
RESMİ G. NO : 23749
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İLKELER VE DENETİM ESASLARI
Madde    5 : PROGRAMLARIN DENETİMİNDE UYULACAK ESASLAR VE İLKELER
Madde    6 : DENETLEME USULÜ
Madde    7 : PROGRAMLARIN BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ VE DENETİM SÜRELERİ
Madde    8 : DENETİM FORMUNUN HAZIRLANMASI VE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ
Madde    9 : YAPIMCI ÜNİTEYE DÖNÜŞ
Madde  10 : PROGRAMIN YENİDEN DENETLENMESİ
Madde  11 : BİLGİ İSTEME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  12 : SORUMLULUK
Madde  13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde  14 : YÜRÜRLÜK
Madde  15 :  YÜRÜTME