Bakanlıklar Mevzuatı  
 
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI ARŞİV YÖNETMELİĞİ
RESMİG. TARİHİ : 03/05/1999
RESMİ G. NO : 23684
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ 
Madde    2 : KAPSAM 
Madde    3 : DAYANAK 
Madde    4 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
ARŞİV MALZEMESİ İLE  ARŞİVLİK MALZEMENİN KORUNMASI VE SAKLANMASI
Madde    5 : KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde    6 : KURUM VE BİRİM ARŞİVLERİ 
Madde    7 : ARŞİV MALZEMESİNİN GİZLİLİĞİ 
Madde    8 : ARŞİVLERDEN YARARLANMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİM ARŞİVİ İŞLEMLERİ
Madde    9 : BİRİM ARŞİVİNE VERİLECEK MALZEMENİN AYRIMI VE HAZIRLANMASI 
Madde  10 : UYGUNLUK KONTROLÜ 
Madde  11 : MALZEMENİN BİRİM ARŞİVİNE DEVRİ 
Madde  12 : BİRİM ARŞİVİNE DEVREDİLMESİ GEREKMEYEN MALZEME 
Madde  13 : MALZEMENİN BİRİM ARŞİVİNDE TASNİFİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 
Madde  14 : BİRİM ARŞİVİNDE AYIKLAMA VE İMHA 
Madde  15 : KURUM ARŞİVİNE DEVREDİLECEK MALZEMENİN AYRILMASI 
Madde  16 : KURUM ARŞİVİNE DEVRETME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUM ARŞİVİ İŞLEMLERİ
Madde  17 : UYGUNLUK KONTROLÜ 
Madde  18 : KURUM ARŞİVİNDE AYIKLAMA VE İMHA 
Madde  19 : DAMGALAMA 
Madde  20 : MALZEMENİN KURUM ARŞİVİNDE TASNİFİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 
Madde  21 : MALZEMENİN ENVANTERLERİNİN ÇIKARILMASI, KATALOGLARININ HAZIRLANMASI 
Madde  22 : DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK MALZEMENİN AYRILMASI VE TESLİMİ 
Madde  23 : ARŞİV MALZEMESİ DEVİR-TESLİM VE ENVANTER FORMUNUN DÜZENLENMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN VE İMHA EDİLECEK MALZEME, AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI
Madde  24 : İMHA EDİLECEK MALZEMENİN TESPİT ÖLÇÜSÜ 
Madde  25 : İMHA EDİLECEK MALZEME 
Madde  26 : GÖREV VE SORUMLULUK 
Madde  27 : KURUM ARŞİVİNDE YAPILACAK AYIKLAMA VE İMHA 
Madde  28 : AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ 
Madde  29 : AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Madde  30 : AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA ESASLARI 
ALTINCI BÖLÜM
İMHA İŞLEMLERİ
Madde  31 : AYIKLAMA VE TASNİF 
Madde  32 : İMHA LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ
Madde  33 : İMHA ŞEKİLLERİ
Madde  34 : İMHA EDİLECEK MALZEMENİN AYIKLANMASI
Madde  35 : İMHA TUTANAĞI
Madde  36 : İMHA LİSTELERİ VE TUTANAKLARININ SAKLANMASI VE DENETLEME
Madde  37 : KURUM İLE GENEL MÜDÜRLÜK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
YEDİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Madde  38 : YÜRÜRLÜK
Madde  39 : YÜRÜTME