Bakanlıklar Mevzuatı  
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 03.05.1999
RESMİ G. NO : 23684
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK  
Madde  4 : TANIMLAR 
Madde  5 : DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAYİN VE TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR 
Madde  6 : DİSİPLİN AMİRLERİNİN YAPTIRACAĞI SORUŞTURMA USULLERİ 
Madde  7 : BU YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HÜKÜMLER 
Madde  8 : YÜRÜRLÜK 
Madde  9 : YÜRÜTME