Bakanlıkalr Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.09.1999 Perşembe Sayı: 23832 (Asıl) 
Adalet Bakanlığından

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV - ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

   
            Madde 1- 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki "Çocuk ıslahevleri ile müstakil kadın ve çocuk cezaevleri ve tutukevleri hariç olmak üzere, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine infaz ve koruma personeli dışında bayan personel atanamaz." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.