Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ADLÎ SİCİL YÖNETMELİĞİ
   
R.G.TARİHİ : 07.09.2005
R.G. SAYI : 25929
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Dayanak
Madde 3 -
Madde 4 - Merkezî adlî sicil
Madde 5 - Mahallî adlî sicil
Madde 6 - Adlî sicile kaydedilecek bilgilerin gönderileceği makamlar
Madde 7 - Adlî sicile kaydedilecek bilgilerin bildirilme usulü
Madde 8 - Adlî sicile bildirilmeyecek kararlar
Madde 9 - Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar
Madde 10 - Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler
Madde 11 - Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 12 - Arşiv bilgilerinin istenmesi
Madde 13 - Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 14 - Adlî sicil bilgilerinin sınırlı olarak verilebileceği haller
Madde 15 - Adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yetkisi verilmesi
Madde 16 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 17 - Yürürlük
Madde 18 - Yürütme