Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI İMTİHANLAR İLE İMTİHAN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'E EK FIKRA İLAVE EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
    
R.G.TARİHİ : 24.07.1999
R.G. SAYI : 23765
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :