Bakanlıklar Mevzuatı  
 

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK
   
R.G.TARİHİ : 02/05/2002
R.G. SAYI : 24743
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Hukuki dayanak
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Yurt dışı eğitiminin esasları

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Seçim Kurulu ve Kurulun Görevleri

Madde 6- Personel Seçim Kurulu
Madde 7- Kurulun görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personelde Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru, Başvuru ve Adayların Belirlenmesi

Madde 8- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde aranacak şartlar
Madde 9- Kontenjan tespiti
Madde 10- Duyuru
Madde 11- Başvuru
Madde 12- Adayların belirlenmesi
Madde 13- Eğitim kurumlarının belirlenmesi
Madde 14- Kayıt
Madde 15- Yurt dışına gönderilme
Madde 16- Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

Madde 17- Aylıklar
Madde 18- Zorunlu giderler
Madde 19- Yıllık izin
Madde 20- Kademe ilerlemesi
Madde 21- Sağlık sigortası ve tedavi giderleri
Madde 22- Taahhütname ve kefalet senedi
Madde 23- Mecburi hizmet yükümlülüğü
Madde 24- Adres bildirme
Madde 25- Rapor ve tez verme
Madde 26- Göreve başlama

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme

Madde 27- Personelin geri çağrılması
Madde 28- Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 29- Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 30- Yürürlük
Madde 31- Yürütme