Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
RESMİ G.TARİHİ : 28/09/2005
RESMİ G. NO : 25950
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

Madde 1 -
Madde 2 -
Madde 3 -
Madde 4 - Yürürlük
Madde 5 - Yürütme