Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/2005
RESMİ G. NO : 25905
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 -
Madde 2 -
Madde 3 -
Madde 4 -
Madde 5 -
Madde 6 -
Madde 7 -
Madde 8 -
Madde 9 -
Madde 10 -
Madde 11 -
Madde 12 -
Madde 13 -
Madde 14 -
Madde 15 - Yürürlük
Madde 16 - Yürütme