Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/09/2005
RESMİ G. NO : 25937
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 -
Madde 2 - Yürürlük
Madde 3 - Yürütme