Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 12.06.1999
RESMİ G. NO : 23723
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
Madde   5 : HİZMET GRUPLARI
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde   6 : ÖĞRENİM DÜZEYİ
Madde   7 : HİZMET SÜRESİ
Madde   8 : SİCİL VE DİSİPLİN
Madde   9 : GÖREVDE YÜKSELME SINAVI VE EĞİTİMİ
Madde 10 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR 
Madde 11 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI
Madde 12 : SINAV ŞARTI
Madde 13 : DUYURU
Madde 14 : BAŞVURU
Madde 15 : SINAVIN ŞEKLİ
Madde 16 : SINAV KURULU
Madde 17 : SINAV KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18 : SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 19 : TUTANAKLAR
Madde 20 : SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Madde 21 : DEĞERLENDİRME
Madde 22 : SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Madde 23 : SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Madde 24 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde 25 : SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL ŞARTLAR
Madde 26 : SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Madde 27 : SAĞLIK NEDENİYLE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 28 : GRUPLAR ARASI GEÇİŞLER
Madde 29 : ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
Madde 30 : ARAŞTIRMACI KADROLARI
Madde 31 : KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLILIĞI
Madde 32 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 33 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 34 : YÜRÜRLÜK
Madde 35 : YÜRÜTME