Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/07/1999
RESMİ G. NO : 23744
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 :  
Madde   2 :  
Madde   3 :  
Madde   4 :  
Madde   5 :  
Madde   6 :  
Madde   7 :  
Madde   8 :  
Madde   9 :