Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
SANAYİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 27.03.1999
RESMİ G. NO : 23652
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM  
Madde   2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde   3 : TANIMLAR 
Madde   4 : KURULUŞ 
Madde   5 : BAKANA BAĞLI OLMA
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Madde   6 : KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde   7 : BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde   8 : MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde   9 : MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI 
Madde 10 : TEFTİŞ KURULU BÜROSU VE GÖREVLERİ
İKİNCİ KISIM
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ SINAVI
Madde 11 : SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Madde 12 : SINAV ŞEKLİ 
Madde 13 : SINAV İLANI 
Madde 14 : SINAV BAŞVURUSU 
Madde 15 : SINAV KURULU 
Madde 16 : SINAV KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇME SINAVI
Madde 17 : SINAV KONULARI 
Madde 18 : SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAZILI SINAV
Madde 19 : SINAV KONULARI 
Madde 20 : SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI 
Madde 21 : SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 
Madde 22 : SINAV DİSİPLİNİ 
Madde 23 : SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde 24 : ADAYIN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SÖZLÜ SINAV, GİRİŞ SINAVI SONUCU VE ATAMA
Madde 25 : SÖZLÜ SINAV 
Madde 26 : GİRİŞ SINAVI SONUCU 
Madde 27 : SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Madde 28 : MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA VE KIDEM 
Madde 29 : MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÜRESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM 
MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ
Madde 30 : YETİŞTİRMEDE GÖZETİLECEK GENEL İLKELER 
Madde 31 : EĞİTİM PROGRAMI 
Madde 32 : MÜFETTİŞLER YANINDA ÇALIŞMA VE SİCİL 
Madde 33 : YETKİLİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI 
Madde 34 : YETİŞME NOTU
ÜÇÜNCÜ KISIM
YETERLİK SINAVI, MÜFETTİŞLİĞE ATAMA VE ÇALIŞMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
YETERLİK SINAVI
Madde 35 : SINAVA GİREBİLME KOŞULLARI 
Madde 36 : SINAV TARİHİ 
Madde 37 : SINAV KURULU 
Madde 38 : SINAV KONULARI 
Madde 39 : YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde 40 : YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA 
Madde 41 : SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde 42 : SINAV SONUCUNA İTİRAZ
İKİNCİ BÖLÜM
MÜFETTİŞLİĞE ATANMA, KIDEM VE MÜFETTİŞ GÜVENCESİ
Madde 43 : MÜFETTİŞLİĞE ATANMA 
Madde 44 : BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANMA 
Madde 45 : MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA 
Madde 46 : KIDEM 
Madde 47 : MÜFETTİŞ GÜVENCESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜFETTİŞLERİN ÇALIŞMA VE GÖREVLENDİRİLME ESASLARI
Madde 48 : DENETİM PROGRAMLARI 
Madde 49 : GRUP HALİNDE ÇALIŞMA 
Madde 50 : GÖREVE BAŞLAMA 
Madde 51 : İŞİN DEVAMLILIĞI 
Madde 52 : GÖREVİN DEVRALINMASI 
Madde 53 : GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ 
Madde 54 : MÜFETTİŞE YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 55 : İDAREDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME 
Madde 56 : YURT DIŞINA GÖNDERİLME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RAPORLAR
Madde 57 : RAPOR TÜRLERİ 
Madde 58 : TEFTİŞ RAPORU 
Madde 59 : İNCELEME RAPORU 
Madde 60 : SUÇ DUYURUSU RAPORU 
Madde 61 : SORUŞTURMA RAPORU 
Madde 62 : FEZLEKE 
Madde 63 : PERSONEL DENETİM RAPORU 
Madde 64 : GENEL DURUM RAPORU 
Madde 65 : RAPORUN DÜZENLENMESİ 
Madde 66 : RAPORLARIN BAŞKANLIKÇA İNCELENMESİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER, KALDIRILAN HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 67 : ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ 
Madde 68 : YAZIŞMA YÖNTEMİ 
Madde 69 : İZİN KULLANILMASI 
Madde 70 : YÖNERGELER 
İKİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 71 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 72 : YÜRÜRLÜK 
Madde 73 : YÜRÜTME