Bakanlıklar Mevzuatı  
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 21/06/2000
RESMİ G. NO : 24086
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde    1 : 
Madde    2 : YÜRÜRLÜK
Madde    3 : YÜRÜTME