Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
BELEDİYE MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA USULÜNE DAİR BELEDİYE KANUNUNUN 59 UNCU MADDESİNE TEVFİKAN TANZİM EDİLEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  
RESMİ G.TARİHİ : 25/11/2005
RESMİ G. NO : 26004.
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1.-
Yürürlük
Madde 2.- 
Yürütme
Madde 3.-