Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
 
 
 
YÖNETMELİKLER
 
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
BELEDİYE MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA USULÜNE DAİR BELEDİYE KANUNUNUN 59 UNCU MADDESİNE TEVFİKAN TANZİM EDİLEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK