Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİĞE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/09/2000
RESMİ G. NO : 24185
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 :
Madde   2 : YÜRÜRLÜK
Madde   3 : YÜRÜTME