Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 30/09/1998
RESMİ G. NO : 23479
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 :    
Madde 5 :