Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
  
RESMİ G.TARİHİ : 02/09/1999
RESMİ G. NO : 23804.
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 :