Ticaret Mevzuatı
 
 
MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 4683 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/12/2001
RESMİ G. NO : 24621
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- AMAÇ
Madde 2- KAPSAM
Madde 3- TANIMLAR
Madde 4- HUKUKİ DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
TUZ RUHSATLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 5- RUHSAT VERME İŞLEMLERİ
Madde 6- TUZUN İŞLETMEYE ALINMASI
Madde 7- TUZ GÖLÜ İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAM TUZDA STOK VE FİRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 8- STOK YAPIM ŞEKLİ
Madde 9- TUZ FİRELERİ
Madde 10- YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Geçici Madde 1-
Geçici Madde 2-
Geçici Madde 3-
Geçici Madde 4-
Geçici Madde 5-
Geçici Madde 6-
Madde 11- YÜRÜRLÜK
Madde 12- YÜRÜTME