ÜNİVERSİTE MEVZUATI  
 
 

YÖNETMELİKLER
 
MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 4683 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [R.G. 23/03/2000 - 23973]
MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK [R.G. 26/03/1999 - 23651]