Sağlık Mevzuatı  

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ

RESMİG. TARİHİ : 19/09/1999
RESMİ G. NO : 23821
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, ÇALIŞMA VE İŞLETME İZNİ
Madde    5 : KURULUŞ İZNİ
Madde    6 : ÇALIŞMA VEYA İŞLETME İZNİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ ÖZEL LABORATUVARLARI İLE VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ  ÜRETİM ÖZEL LABORATUVARLARININ BÖLÜMLERİ, BÖLÜMLERİN ASGARİ TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARI
Madde    7 : ÖZEL TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARININ İMAR DURUMU VE BÖLÜMLERİ
Madde    8 : ÖZEL VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARININ BÖLÜMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LABORATUVAR SORUMLU YÖNETİCİSİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde    9 : LABORATUVAR SORUMLU YÖNETİCİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
BEŞİNCİ BÖLÜM
LABORATUVAR ÜNİTESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde  10 : LABORATUVAR ÜNİTESİ
Madde  11 : ALET VE EKİPMAN
Madde  12 : PROTOKOL VE RAPOR DEFTERİ İLE ÜRETİM VE KONTROL PROTOKOL DEFTERİ
Madde  13 : DENETİM DEFTERİ
Madde  14 : TEŞHİS VE ANALİZ İLE ÜRETİM BİLDİRİMİ
Madde  15 : BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİMİ
Madde  16 : PERSONEL BİLDİRİMİ
Madde  17 : EĞİTİM
Madde  18 : TEŞHİS VE ANALİZ RAPORU İLE ÜRETİM KONTROL RAPORU
Madde  19 : TUTULMASI GEREKLİ KAYITLAR
ALTINCI BÖLÜM
VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM İZNİ VE KONTROLÜ
Madde  20 : ÜRETİM İZNİ
Madde  21 : TESİS VE PERSONEL ŞARTI
Madde  22 : FASON ÜRETİM VE KONTROL
Madde  23 : BAŞVURU SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
Madde  24 : BAŞVURUNUN İADESİ
Madde  25 : BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde  26 : ÜRETİM İZİN TALEBİNİN REDDİ
Madde  27 : BİLDİRİM VE İTİRAZ
Madde  28 : ÜRETİM KONTORLU
Madde  29 : SATIŞ İZNİ
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZAİ HÜKÜMLER, KAPATMA VE DEĞİŞİKLİK
Madde  30 : CEZAİ HÜKÜMLER
Madde  31 : KAPATMA, DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TALİMATLARIN HAZIRLANMASI, ÇALIŞMA İZNİ VEYA İŞLETME İZNİ DÜZENLENMESİ
Madde  32 : TALİMATLARIN HAZIRLANMASI
Madde  33 : ÇALIŞMA İZNİ VEYA İŞLETME İZNİ DÜZENLENMESİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  34 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 : 
Madde  35 : YÜRÜRLÜK
Madde  36 : YÜRÜTME