masatenisi  
Resmi Gazete Tarihi: 06.09.1999 Perşembe Sayı: 23808 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından; 
 
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU YARIŞMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 11/11/1997 tarihli ve 23167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yarışma Yönetmeliği'nin adı "Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.  

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.  

            "Madde 8- Antrenörler, federasyonca vizesi yapılmış lisansını başhakeme ibraz etmek suretiyle takım ve sporcuların başında yarışma alanına girebilirler."  

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

           "Minik kategoride yer alan sporcular, bir üst kategoride yarışabilirler. Ancak; iki ve daha fazla üst kategoride yarışamazlar."  

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 23- Takım yarışmaları ve ferdi yarışmalarda kuralar; Federasyon maçları için yarışma tarihinden en az 10 gün önce Federasyonda, il yarışmaları için yarışma tarihinden 3 gün önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çekilir."  

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 24- Masa tenisi yarışmalarından takım yarışmalarında, ilk üç takıma kupa ve ilk üç takımın 5 maçlık sistemde (5 tek) oynayan 4 oyuncusuna, 5 maçlık sistemde (4 tek, 1 çift) oynayan 4 oyuncusuna, 7 maçlık sistemde (6 tek, 1 çift) oynayan 5 oyuncusuna ve antrenörüne madalya, ferdi yarışmalarda ise her birinciye kupa ve ilk 4 sporcuya madalya verilir."  

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 28- Klasman turnuvaları her yarışma sezonunda il ve ilçelerde en az iki defa Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde düzenlenir."  

            Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarına, klasman turnuvalarını ve il birinciliklerini yapmış illerin tescilli  kuruluşları ve sporcuları Federasyonca belirlenen kontenjan dahilinde ve aynı kulüpten en  
fazla iki takım olmak kaydıyla katılabilirler.  

            Türkiye Şampiyonalarındaki seri başları bir yıl önceki şampiyonalarda elde edilen sıralamaya göre belirlenir.  

            Federasyon; bir sezon önce yapılan Türkiye Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren tescilli kuruluş ve lisanslı sporcuları, Minik, Yıldız, Genç veya A Milli Takım aday kadrolarındaki seçilmiş sporcuları veya onların  
takımlarını, kontenjan dışında olsalar bile Türkiye Şampiyonalarına davet edebilir.  

           Şampiyonalar:  
           Tek Erkek - Tek Bayan  
           Çift Erkek - Çift Bayan  
           Karma  
           yarışmalarını da kapsayabilir.  

           Ferdi yarışmalar tek eleme usulü ile oynanır. Aynı kulübün iki oyuncusu mümkün olan en son turlarda karşılaşacak şekilde fikstüre yerleştirilir.  

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sporcular takım yarışmaları dışındaki yarışmalara katılamazlar.  

            Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan spor kulubü federasyonunun öngördüğü uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eder."  

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
   
            "Liglerde oynayan takımlar, süper lig hariç bütün yarışmalarda mutlaka gençler kategorisinde bir oyuncu oynatacaklardır. Kulüpler herbir ligde sadece bir takım ile temsil edilirler."  

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 32- İl klasman yarışmaları; her yarışma sezonunda il genelindeki tüm tescilli kuruluşlar ve lisanslı sporcuların katılıp, her biri Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler kategorilerinde ayrı ayrı il klasmanını  
oluşturduğu en az iki turnuvadan ibarettir. Bunlar Klasman ve İl Birinciliği turnuvalarıdır.  

            Takım maçları en çok 5 takımdan oluşan gruplarla başlayıp, sıralama maçları ile sonuçlanır. Bir sezon önceki eş turnuvanın puanları çıkarılıp, yerine son klasman turnuvasının puanları konmak suretiyle il klasmanları ve o ilin ferdi klasmanları belirlenir.  

            İl takımları ve lisanslı sporcular bu klasmanlara ve federasyonca belirlenen kontenjana göre Türkiye Şampiyonalarına katılırlar.  
 
            Federasyon gerekli gördüğü ilçe ve beldelere, şampiyonalara katılabilmeleri için kontenjan verebilir.  

            İl klasman yarışmaları Türkiye Şampiyonalarından en az 15 gün önce tamamlanmış olmalıdır.  

            Puanlama EK-1'deki puan cetveline göre yapılır."  

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 33- Federasyonca düzenlenen şampiyonalarda; her kategorideki takım yarışmalarında, Türkiye Şampiyonalarındaki sıralamaya göre seri başları belirlenir.  

            İl yarışmalarında, önce Türkiye Şampiyonasına sonra il klasmanına göre seri başları saptanır."  

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 34- Federasyon yarışmalarında bayların belirlenmesinde, Türkiye Şampiyonasındaki ferdi sıralama geçerlidir. Federasyon, Milli Takımlar aday kadrolarında yer almış başarılı sporculardan çeşitli nedenlerle sıralama dışında kalmış olanlar içerisinden ve yetenekli genç sporcular arasından tali baylar seçebilir.  

            İl yarışmalarında ise önce Türkiye Ferdi sıralamaları sonra il klasmanları geçerlidir."  

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi ile 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.  

EK-1  
KLASMAN TURNUVALARI PUAN CETVELİ  
KLASMAN YARIŞMALARI  İL BİRİNCİLİKLERİ ve ŞAMPİYONALAR  
TAKIM      FERDİ           TAKIM      FERDİ  
----------      ----------           ----------      ----------  
                                           1        80               80                 120           120  
                                           2        68               68                 102           102  
                                           3        60               57                   90              85  
                                           4        54               57                   80              85  
                                           5        48               40                   72              60  
                                           6        42               40                   63              60  
                                           7        38               40                   57              60  
                                           8        34               40                   51              60  
                                           9        32               25                   48              38   
                                         10        30               25                   45              38  
                                         11        28               25                   42              38  
                                         12        26               25                   39              38  
                                         13        24               25                   36              38  
                                         14        22               25                   33              38  
                                         15        20               25                   30              38  
                                         16        18               10                   27              38  
                                         17        16               10                   24              15  
                                         18        14               10                   21              15  
                                         19        12               10                   18              15  
                                         20        10               10                   15              15  
                                         21          8               10                   12              15  
                                         22          6               10                     9              15  
                                         23          4               10                     6              15  
                                         24          2               10                     3              15  
                                         25                           10                                      15  
                                         26                           10                                      15  
                                         27                           10                                      15  
                                         28                           10                                      15  
                                         29                           10                                      15  
                                         30                           10                                      15  
                                         31                           10                                      15  
                                         32                           10                                      15