Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.10.1999 Salı Sayı: 23844 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;

OTOMOBİL SPORLARI HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 27/1/1994 tarihli ve 21831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otomobil Sporları Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.