Bakanlıklar Mevzuatı  
 
JUDO FEDERASYONU KUŞAK SINAV YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 26/06/1999
RESMİ G. NO : 23737
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DAYANAK
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Madde  5 : TEMEL İLKELER
Madde  6 : SINAV ESASLARI 
Madde  7 : DAN DERECELERİ SINAVLARI
Madde  8 : TEKNİK SINAV OLMAKSIZIN DAN YÜKSELMESİ
Madde  9 : DAN'IN GERİ ALINMASI
Madde 10 : ÇOCUK DANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 11 : YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 12 : YÜRÜRLÜK
Madde 13 : YÜRÜTME