Bakanlıklar Mevzuatı
 
 
ULUSLARARASI SPOR YARIŞMALARINDA TÜRKİYEYİ TEMSİL EDEN SPORCULARA MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
    
RESMİG. TARİHİ : 05/08/1999
RESMİ G. NO : 23777
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM 
Madde  3 : DAYANAK 
Madde  4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Madde    5 : TEMSİL GÖREVİNİN VERİLMESİ 
Madde    6 : TEMSİL GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 
Madde    7 : MİLLİ SPORCU NİTELİĞİ KAZANMA
Madde    8 : MİLLİ SPORCU NİTELİĞİNİ KAYBETME
Madde    9 : TEMSİL GÖREVİ ALMA SAYISININ TESPİTİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde  10 : KAZANILMIŞ HAKLAR
Madde  11 : MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ
Madde  12 : MİLLİ SPORCU KÜTÜĞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER 
Madde 13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 14 : YÜRÜRLÜK 
Madde 15 : YÜRÜTME