Bakanlıklar Mevzuatı  
 

OTOMOBİL SPORLARI HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
   
RESMİG. TARİHİ : 12/10/1999
RESMİ G. NO : 23844
 
 
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :