Bakanlıklar Mevzuatı  
 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA DÜZENLENECEK GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 18/07/1999
RESMİ G. NO : 23759
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 : AMAÇ  
Madde  2 : KAPSAM  
Madde  3 : DAYANAK  
İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Madde  4 : SPORCULARIN KIYAFETLERİ
Madde  5 : DİĞER GÖREVLİLERİN KIYAFETLERİ
Madde  6 : KIYAFETLERİN GENEL ESASLARI
Madde  7 : DAVRANIŞ ESASLARI
Madde  8 : CEZALAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  9  : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME