Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.06.1991 Salı Sayı: 20905 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan; 
 
HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 7 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
 
  
            Ekli, “Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Kmaddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/5/1991 tarihli ve 2263 sayılı yazısı üzerine, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Y. AKBULUT
Başbakan

            Madde 1- Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Ayrıca, kaçak oldukları için zor alımına karar verilen afyon ile afyondan elde edilen ve tıbbi kullanımı olan uyuşturucu mddeler de Ofise teslim edilir.” 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.