Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

YÖNETMELİKLER
 
KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 7 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK