Gümrük mevzuatı  
 
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 22/02/1999
RESMİ G. NO : 23619
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 :