Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
   
RESMİG. TARİHİ : 28/10/1987
RESMİ G. NO : 19618
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE DAYANAK
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    3 : KADASTRO ÇALIŞMA ALANI SINIRININ BELİRLENMESİ
Madde    4 : ORMANA KOMŞU ÇALIŞMA ALANI SINIRININ BELİRLENMESİ
Madde    5 : İMAR VE KAMULAŞTIRMA ALANLARININ KADASTROSU
Madde    6 : ÇALIŞMA ALANI SINIRINA İTİRAZ
Madde    7 : KARAR TEBLİĞİ
Madde    8 : MÜLKİ SINIRDA DEĞİŞİKLİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde    9 : YÜRÜRLÜK
Madde  10 : YÜRÜTME