Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
RESMİG. TARİHİ : 28/10/1987
RESMİ G. NO : 19618
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE DAYANAK
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    3 : DAVACI SAYILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Madde    4 : DAVA LİSTELERİNİN ALINMASI
Madde    5 : DAVALI TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA VE TESPİTİ
Madde    6 : DAVALI TUTANAKLARIN KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ
Madde    7 : DAVALI LİSTELERİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİKTEN SONRA MAHALLİ HUKUK 
                   MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALAR
Madde    8 : İHTİLAFSIZ KISMIN AYRILMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde    9 : YÜRÜRLÜK
Madde  10 : YÜRÜTME