Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA,TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 28/10/1987
RESMİ G. NO : 19618
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE DAYANAK
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : DAYANAK
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    3 : KAYIT VE BELGELERİN ÇIKARILMASI VE YARARLANMA
Madde    4 : SINIRLANDIRMA VE TESPİT
Madde    5 : DİĞER KİŞİLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURMA
Madde    6 : TUTANAKLARIN KAPSAMI
Madde    7 : TUTANAK VE MATBU BELGELERİN TANZİMİ VE DEĞEŞTİRİLMESİ
Madde    8 : TUTANAKLAR ÜZERİNDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Madde    9 : TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ
Madde  10 : TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ
Madde  11 : TAKSİM VE KISMİ İKTİSAP
Madde  12 : KAMU MALLARININ SINIRLANDIRMA VE TESPİTİ
Madde  13 : İHYA EDİLEN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ
Madde  14 : KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ TAYİNİ
Madde  15 : TOPLU YAPILANLARIN KADASTROSU
Madde  16 : ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ MALLARIN KADASTROSU
Madde  17 : ÇALIŞMA ALANI İÇERİSİNDEKİ ORMANLAR
Madde  18 : HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLAR
Madde  19 : HÜKME BAĞLANMIŞ UYUŞMAZLIKLAR
Madde  20 : KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN YERLER
Madde  21 : KOMİSYONA İNTİKAL ETTİRİLECEK İŞLER
Madde  22 : KONTROL İŞLERİ
Madde  23 : TUTANAK VE HARİTALARIN İMZALANMASI
Madde  24 : UYGULANMAYAN KAYITLAR
Madde  25 : TUTANAKLARIN DEVRİ VE KESİNLEŞTİRİLMESİ
Madde  26 : TESCİL VE MUHAFAZA İŞLERİ
Madde  27 : REVİZYON İŞLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde  28 : YÜRÜRLÜK
Madde  29 : YÜRÜTME