Belediye ve İmar Mevzuatı  

YÖNETMELİKLER

 
TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA,TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK