Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MARKA KAYDI İLE TİP VE SİSTEMİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMİG. TARİHİ : 21/02/2000
RESMİ G. NO : 23971
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE TESCİLLİ MARKA KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER
Madde    5 : MÜRACAAT
Madde    6 : MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde    7 : MÜRACAATIN UYGUN BULUNMASI
Madde    8 : TİP VE SİSTEM ONAYININ YAPILMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İTHAL EDİLEN ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE TESCİLLİ MARKA KAYITLARININ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER
Madde    9 : MÜRACAAT
Madde  10 : MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde  11 : TİP VE SİSTEM ONAYI ALMAMIŞ ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN MÜRACAAT
Madde  12 : MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde  13 : TİP VE SİSTEM ONAYININ YAPILMASI
Madde  14 : BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  15 : TİCARETTE KULLANILMAYAN VE KENDİ İHTİYACI İÇİN İTHAL EDİLECEK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ 
                  ALETLERİNİN TİP VE SİSTEMİNİN ONAYI İLE MARKA KAYITLARININ YAPILMASI
Madde  16 : TİP VE SİSTEM ONAY ZORUNLULUĞU
Madde  17 : SAYAÇ AYAR İSTASYONLARI İÇİN TİP VE SİSTEM ONAYI
Madde  18 : MECBURİ STANDARD UYGULAMASI
Madde  19 : BAKANLIĞIN MUAYENE VE KONTROL YETKİSİ
Madde  20 : BİLGİ VE BELGELERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI
Madde  21 : MARKA KAYDI İLE TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİNİN VİZESİ
Madde  22 : TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİNİN İPTALİ
Madde  23 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde  24 : YÜRÜRLÜK
Madde  25 : YÜRÜTME