SMMM MEVZUATI
 
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/10/1997
RESMİ G. NO : 23130
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Madde   5 : TEMEL ESASLAR 
Madde   6 : SINAVA TABİ OLMAYANLAR 
Madde   7 : SINAV TÜRLERİ 
Madde   8 : SINAV ZAMANLARI
Madde   9 : SINAVA KABUL ŞARTLARI
Madde 10 : ARANACAK BELGELER
Madde 11 : SINAV BAŞVURUSU
Madde 12 : BAŞVURULARIN İNCELENMESİ 
Madde 13 : SINAV KOMİSONU 
Madde 14 : SINAV KONULARI 
Madde 15 : SINAVLARIN YAPILMASI 
Madde 16 : SINAV NOTLARI 
Madde 17 : SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 18 : SINAV SONU İŞLEMLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19 : SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI
Madde 20 : SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Madde 21 : TEKRAR SINAVA GİREBİLME 
Madde 22 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde 23 : SINAV GİDERELERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 24 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
G.Madde1:
Madde 25 : YÜRÜRLÜK 
Madde 26 : YÜRÜTME